Vi vill göra skillnad!

Herbert Felixinstitutet är ett centrum för opinionsbildning, forskning och erfarenhetsutbyte om invandringens och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Tillgång till kapital - En studie om samhälls-/sociala företag och företagare med utländsk bakgrund

Rapporten beskriver förutsättningarna för samhälls-/sociala företag och företagare med utländsk bakgrund att få finansiering så som företagare och rådgivare uppfattar dem i intervjuer. Läs mer

Seminarium 6 maj:

karusellbild_gambia_1.jpgGlobalt lärande – vilka avtryck kan en gambiaresa ge?

Ingela Roos och Henrik Mejborn, lärare från Bergagymnasiet i Eslöv, berättar om upplevelser och erfarenheter från ett västafrikanskt land. Läs mer»

Arbetsmarknaden i februari 2014

Arbetslösheten fortsätter att minska

Inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. Läs mer»

Nyheter

31/3 100 utrikesfödda akademiker i Skåne har fått arbete genom Nationell Matchning. Läs mer »
17/3 Många företag öppnar dörren för invandrade. Läs mer »
14/3 Få chefer arbetar för mångfald. Läs mer »