Vi vill göra skillnad!

Herbert Felixinstitutet är ett centrum för opinionsbildning, forskning och erfarenhetsutbyte om invandringens och entreprenörskapets betydelse för samhällsutvecklingen.

Rapport: Fyra nyanser av grått

INTEGRATION, MAINSTREAMING,
LIKABEHANDLING OCH RIKTADE ÅTGÄRDER
I EU, SVERIGE OCH SJU ANDRA LÄNDER Läs mer»

Eslövsdag 12 Augusti

Historia i mångfaldens klassrum!

Vad betyder begreppet mångfald? Vad betyder det när vi undervisar i historia? Hur kan man utgå från elevernas förutsättningar utan att för den sakens skull tillskriva eleverna identiteter? Läs mer»

Arbetsmarknaden i mars 2014

Minskning av inskrivna arbetslösa i alla län

De inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, både i antal och som andel av den registerbaserade arbetskraften. Läs mer»

Nyheter

9/7 Upprop för ett öppet Sverige. Läs mer »
23/6 Integrationen går framåt – långsamt. Läs mer »
5/6 ”Vi gör nu ett kunskapslyft för migrationspolitiken”. Läs mer »