Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt Jammeh bygger Malmö helt

– Jag har ett av de viktigaste politiska uppdragen, enligt min mening, för jag kan påverka och jag jobbar med alla möjliga frågor.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, besökte Herbert Felixinstitutet under måndagskvällen för att berätta om varför hon valde att bli politiker och i synnerhet varför hon vill jobba lokalt.

–  Jag får ofta frågan om jag inte hellre skulle vilja sitta i riksdagen eller jobba med politik på en högre nivå. Men jag älskar Malmö och jag vill göra skillnad här, sade Katrin Stjernfeldt Jammeh som även berättade hur hon och hennes politiska kollegor arbetar för att försöka överbrygga de klyftor som finns i Malmö.

Inom staden är skillnaderna i utbildningsnivå, inkomst och livslängd stora – trots att staden är liten till ytan. Malmö har 182 olika nationaliteter och ligger i paritet med metropoler som Paris eller London på det området. I staden pratas 150 olika språk. Men den språkliga mångfalden lyfts ofta fram som ett hinder för integration.

–  I vilket annat sammanhang kan man prata om att det är ett problem att medborgarna behärskar en massa språk. Språk är makt. Problemen uppstår när medborgarna tappar svenskan, och kanske även sina modersmål. Då kan det blir ett demokratiskt problem.

Malmö är också en stad som dras med ett dåligt rykte. Inte bara i Sverige används Malmö som ett avskräckande exempel, ofta av anti-demokratiska krafter som vill visa på att mångfald inte fungerar. Även utomlands fungerar Malmö som ett exempel på hur den svenska modellen gått sönder.

– Malmö används som ett skräckexempel och man vill inte se Malmö lyckas, sade Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Hon lyfte även fram vikten av att bygga bort de barriärer som delar folk i staden. Inte minst är hon väldigt stolt över att den gamla kontinentalbanan, som går i en ring runt Malmö, ska öppna för persontrafik. Det innebär att staden kopplas samman på ett annat sätt.

–  Vi ska bygga en station i Rosengård och vi har redan företag som står i kö för att få bygga och investera i området runt stationen. Vi vill göra så att färre vill flytta ifrån de här områdena och istället få fler att vilja flytta dit.

Katrin Stjerfeldt Jammeh säger att hon inte vill skönmåla, utan snarare lyfta fram det Malmö som finns bortom rubrikerna, där det finns en stor potential att bli ett framgångsexempel.