Seminarium 11 april: Martin Hultman

Varför tas inte klimatvetenskapen på allvar?

Trots att konsekvenserna av koldioxidutsläppen från fossila bränslen har varit allmänt kända sedan 30 år tillbaka har utmaningen inte tagits på allvar. Hur kan det komma sig att forskarnas varningar mer eller mindre ignoreras?

Docent Martin Hultman leder ett fyraårigt forskningsprogram vid Chalmers i Göteborg. Hultman förekommer flitigt som skribent i populärvetenskapliga tidskrifter.

Tid och plats:

17.30- 19.00 i  B-salen i Medborgarhuset i Eslöv, Kyrkogatan 1.
Pris:
50 kronor, studerande och medlemmar har fri entré. (Vi tar Swish)

Anmäl dig här