Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

SNS Konjunkturråd 2017 granskar den svenska arbetsmarknadspolitiken. För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden väl. Sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet är EU:s högsta. I rapporten konstaterar forskarna dock att:

  • Unga lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrade har fått det allt svårare.
  • Lönespridningen i Sverige är lägre än i de flesta andra EU-länder. Den har varit i stort sett oförändrad under de senaste 15 åren.
  • Det finns mycket få lågkvalificerade jobb.
  • Inkomstskillnaderna har ökat kraftigt, inte minst mellan de som har jobb och de som inte har det.

 

Läs rapporten här