Malmö högskola ny partner

I juni blev det klart att Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) sluter partnerskapsavtal med Herbert Felixinstitutet. Tidigare har Herbert Felixinstitutet bland annat haft en gästprofessur i samarbete med Företagsekonomiska institutet vid Lunds universitet.

Partnerskapet med Malmö högskola innebär att MIM istället blir det formella lärosätet för samarbete framöver. Med migration och entreprenörskap i fokus, kommer institutet tillsammans med forskare vid MIM att sammanställa aktuell forskning och driva gemensamma projekt.
– Med Herbert Felixinstitutets starka förankring i både i näringsliv och offentlig sektor är vårt samarbete helt i linje med vad vi vill åstadkomma: forskning med starka broar i det omgärdande samhället, säger Pieter Bevelander, professor och chef vid MIM.