Vårens tema: Klimat och migration

Under våren arrangerar Herbert Felixinstitutet en föreläsningsserie på temat “klimat och migration”.

De flesta känner till att klimatet håller på att förändras, och att det är vi själva som är ansvariga. Effekterna märks både på hemmaplan, men framförallt i länder som redan är hårt drabbade av fattigdom och krig. Detta driver människor på flykt. Men hur ska vi göra för att hjälpa dessa människor, och hur ska vi göra för att rädda vårt klimat och vår planet?

7 februari: Shora Esmailian, journalist och författare, berättar om klimatflyktingar och vilket ansvar vi i den rika världen har för hur situationen ser ut runt om i världen.

Föreläsningen hålls på Medborgarhuset i Eslöv klockan 17.30.

11 mars: Karin Svensson Smith, politiker för Miljöpartiet, som intresserar sig för vilka åtgärder vi på riktigt kan göra för att mildra vår klimatpåverkan och hur vi ska rusta våra samhällen för att klara de oundvikliga förändringarna.

Föreläsningen hålls på Medborgarhuset i Eslöv klockan 17.30.

11 april: Martin Hultman, forskare vid Chalmers i Göteborg, leder världens enda centrum för forskning kring klimatförnekare. Hur kan det komma sig att vissa fortfarande avfärdar den massiva forskningen på området, och vad händer när fler och fler av dessa vinner makten i stora länder?

Föreläsningen hålls på Medborgarhuset i Eslöv klockan 17.30.

9 maj: Gunnar Wetterberg, historiker, tv-personlighet och allvetare, berättar om skogens roll i den svenska historien och den svenska framtiden. Sommaren 2018 stod de svenska skogarna i brand och klimathotet blev verklighet även i vårt land.

Föreläsningen hålls i Salliusgymnasiets aula klockan 17.30.