Seminarium 5 september: “Det Svenska hatet”

Seminarium med Gellert Tamas 5 september Gellert Tamas är författare, dokumentärfilmare och journalist. Hans böcker och dokumentärfilmer har prisats och debatterats, både i Sverige och internationellt. Hans bok Lasermannen har sålt i mer än 200.000 exemplar, översatts till ett dussintal språk och blivit både film och teater. Tamas har gjort uppmärksammade dokumentärfilmer om både den…

Läs mer

Seminarium 24 oktober: Nationalism och populism

Seminarium med Anna-Lena Lodenius 24 oktober Högerpopulistiska partier är de nya nationalisterna och kan delvis ses som en reaktion på decennier av ökad globalisering. Hos dessa partier blandas en auktoritär, konservativ politik med kritik av invandring och oförblommerad nationalism – ofta i form av nostalgiska skildringar av ett gyllene förflutet innan mångkulturalismen och den gränsöverskridande…

Läs mer

Seminarium 5 december: “Väljarnas hämnd”

Seminarium med Bengt Lindroth 5 december Norden hamnar lätt i skuggan av uppmärksamheten kring händelserna ute “i stora världen”. Donald Trump i USA, valen i Frankrike och Nederländerna och Tyskland och Brexit i Storbritannien är dramatiska fenomen som satt begreppet “populism” i fokus och skapat oroade diskussioner om de västliga demokratiernas och EU:s framtid. Samtidigt…

Läs mer

Inbjudan – Tillbud! Seminarium med Gunnar Wetterberg 20 april

Gunnar Wetterberg, är historiker, författare och före detta diplomat. Wetterberg har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar 1992 och 1995, direktör i Kommunförbundet och samhällspolitisk chef på Saco. Han har även fått Hertig Karls pris för sin biografi om Axel Oxenstierna och Kunskapspriset 2008. Gunnar Wetterberg pratar skånsk historia kopplad till nutid. Foto: Christine Olsson

”Att leva som svensk muslim – möjligheter och utmaningar”.

Seminarium med Salahuddin Barakat 9 maj Imam Shaykh Salahuddin Barakat  presenterar olika möjligheter och utmaningar i en muslims vardag med fokus på integration, arbetsmarknad och utbildning. Salahuddin har växt upp i Malmö och är av libanesiskt ursprung. Han är engagerad i olika föreningar och moskéer i Skandinavien och undervisar i islamsk teologi och rättslära. Salahuddin är…

Läs mer

Integration och entreprenörskap i det nya Sverige

Välkommen till presentation av Swedish Economic Forum Report 2016 om immigration, ekonomisk integration och entreprenörskap. Lyssna till aktuell forskning om ekonomisk integration och entreprenörskap och diskutera rapportens åtgärdsförslag med oss. Håller den svenska modellen? Torsdag 6 april, 08.30-10.30. Frukost och mingel från 08.00. Träffen hålls i Handelskammarens lokaler i Malmö. Varmt välkomna hälsar Herbert Felixinstitutet…

Läs mer

Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

SNS Konjunkturråd 2017 granskar den svenska arbetsmarknadspolitiken. För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden väl. Sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet är EU:s högsta. I rapporten konstaterar forskarna dock att: Unga lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrade har fått det allt svårare. Lönespridningen i Sverige är lägre än i de flesta andra EU-länder. Den har varit i stort…

Läs mer

Rapport om Invandring och företagande

Personer födda utanför Sverige har idag betydligt lägre sysselsättningsgrad än den inrikes födda befolkningen. Då utlandsfödda har en relativt hög andel egenföretagare, lyfts inte sällan just företagande fram som en möjlighet att öka sysselsättningen i gruppen. Rapporten är skriven av Martin Klinthäll, Zoran Slavnic och Susanne Urban, forskare vid Linköpings universitet, samt Craig Mitchell och Tobias…

Läs mer

Pristagare ur Göran Tunhammars fond 2016

Herbert Felixinstitutets styrelse har beslutat att årets pris ur Göran Tunhammar fond ska gå till Fairooz Tamimi. Priset delades ut under Eslövs näringslivsgala  på kvällen den 1 september i samband med Eslövs näringslivsdagar som genomfördes under namnet Därför:Eslöv den 1 och 3 september 2016. Kriterierna för priset är: Främjande av entreprenörskap, öppenhet och mångfald. Läs Fairooz Tamimi…

Läs mer