Seminarium 5 december: “Väljarnas hämnd”

Seminarium med Bengt Lindroth 5 december. Norden hamnar lätt i skuggan av uppmärksamheten kring händelserna ute “i stora världen”. Donald Trump i USA, valen i Frankrike och Nederländerna och Tyskland och Brexit i Storbritannien är dramatiska fenomen som satt begreppet “populism” i fokus och skapat oroade diskussioner om de västliga demokratiernas och EU:s framtid. Samtidigt…

Läs mer

Seminarium 24 oktober: Nationalism och populism

Seminarium med Anna-Lena Lodenius 24 oktober Högerpopulistiska partier är de nya nationalisterna och kan delvis ses som en reaktion på decennier av ökad globalisering. Hos dessa partier blandas en auktoritär, konservativ politik med kritik av invandring och oförblommerad nationalism – ofta i form av nostalgiska skildringar av ett gyllene förflutet innan mångkulturalismen och den gränsöverskridande…

Läs mer

Seminarium 5 september: “Det Svenska hatet”

Seminarium med Gellert Tamas 5 september Gellert Tamas är författare, dokumentärfilmare och journalist. Hans böcker och dokumentärfilmer har prisats och debatterats, både i Sverige och internationellt. Hans bok Lasermannen har sålt i mer än 200.000 exemplar, översatts till ett dussintal språk och blivit både film och teater. Tamas har gjort uppmärksammade dokumentärfilmer om både den…

Läs mer

”Att leva som svensk muslim – möjligheter och utmaningar”.

Seminarium med Salahuddin Barakat 9 maj Imam Shaykh Salahuddin Barakat  presenterar olika möjligheter och utmaningar i en muslims vardag med fokus på integration, arbetsmarknad och utbildning. Salahuddin har växt upp i Malmö och är av libanesiskt ursprung. Han är engagerad i olika föreningar och moskéer i Skandinavien och undervisar i islamsk teologi och rättslära. Salahuddin är…

Läs mer

Konjunkturrådets rapport 2017. Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad

SNS Konjunkturråd 2017 granskar den svenska arbetsmarknadspolitiken. För de flesta fungerar den svenska arbetsmarknaden väl. Sysselsättningen och arbetskraftsdeltagandet är EU:s högsta. I rapporten konstaterar forskarna dock att: Unga lågutbildade, äldre arbetslösa och utomeuropeiska invandrade har fått det allt svårare. Lönespridningen i Sverige är lägre än i de flesta andra EU-länder. Den har varit i stort…

Läs mer

Seminarium med Cecilia Andrén Nyström

Tisdag 21 mars Välkommen till ett seminarium där du får inspiration om ledarskap och förändringsledning. Lyssna till den unga entreprenören Cecilia Andrén Nyström som är grundare och VD för den internationella organisationen Futebol dá força (FDF) som stärker tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. Blott 19 år gammal åkte Cecilia till ett av världens fattigaste…

Läs mer

Rapport om Invandring och företagande

Personer födda utanför Sverige har idag betydligt lägre sysselsättningsgrad än den inrikes födda befolkningen. Då utlandsfödda har en relativt hög andel egenföretagare, lyfts inte sällan just företagande fram som en möjlighet att öka sysselsättningen i gruppen. Rapporten är skriven av Martin Klinthäll, Zoran Slavnic och Susanne Urban, forskare vid Linköpings universitet, samt Craig Mitchell och Tobias…

Läs mer

Pristagare ur Göran Tunhammars fond 2016

Herbert Felixinstitutets styrelse har beslutat att årets pris ur Göran Tunhammar fond ska gå till Fairooz Tamimi. Priset delades ut under Eslövs näringslivsgala  på kvällen den 1 september i samband med Eslövs näringslivsdagar som genomfördes under namnet Därför:Eslöv den 1 och 3 september 2016. Kriterierna för priset är: Främjande av entreprenörskap, öppenhet och mångfald. Läs Fairooz Tamimi…

Läs mer

Malmö högskola ny partner

I juni blev det klart att Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) sluter partnerskapsavtal med Herbert Felixinstitutet. Tidigare har Herbert Felixinstitutet bland annat haft en gästprofessur i samarbete med Företagsekonomiska institutet vid Lunds universitet. Partnerskapet med Malmö högskola innebär att MIM istället blir det formella lärosätet för samarbete framöver. Med migration…

Läs mer

Exklusiv artikel- Fairooz Tamimi om Herbert Felixinstitutet

Läs Fairooz Tamimis exklusiva artikel som inviger faktadelen på vår nya hemsida. Tamimi berättar sin historia och lyfter fram Herbert Felixinstitutet som framtida nyckelaktör för utlandsfödda entreprenörers väg in i det svenska samhället. Det största problemet idag är att det saknas information om vilken kunskap och erfarenheter nyanlända i Sverige har. Vilka företag har de bedrivit…

Läs mer