Sanning eller konsekvens?

I USA sitter en president som hävdar att alla nyheter som framställer honom i ett dåligt ljus är ”fake” och i Sverige ges förintelseförnekare utrymme i etablerade medier. Forskning visar att människor som vänder sig till så kallade alternativa medier har en mörkare syn på både omvärld och medmänniskor. Vad har egentligen hänt med det…

Läs mer

Svenskar positiva till vissa invandrare

I Sverige är vi överlag positivt inställda till invandring – men främst till de invandrare som kommer för att jobba eller studera. Vi är mer negativt inställda till människor som söker skydd mot krig och katastrofer, eller för att återförenas med släktingar. Forskarna bakom en ny studie från Delmi, Delegationen för migrationsstudier, har även tittat…

Läs mer

Christina Florin

Seminarium 31 maj: Christina Florin om svenska kvinnors rösträttskamp

Svenska rösträttskvinnor krossade inga fönsterrutor och brände inga byggnader – de ville inte framstå som bråkstakar som de engelska suffragetterna. De uppträdde i stället på ett svenskt ’lagom’ sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, skrev dagordningar och begärde ordet. Men det fanns modiga rebeller även här i Sverige. Vilka var de som organiserade kvinnornas stora rösträttsrörelse…

Läs mer

INSTÄLLT – Seminarium 7 maj: Mikael Spång

Valdeltagande och representation. Invandring och politisk integration i Sverige   Ett högt valdeltagande och ett inkluderande demokratiskt arbete är viktiga grundvalar för den representativa demokratin och dess fortlevnad. I avsaknad av representation av olika grupper i beslutsfattande församlingar riskerar vissa samhällsproblem och frågeställningar att inte komma upp till ytan. Dessutom undermineras det demokratiska systemets legitimitet…

Läs mer

“Den amerikanska drömmen är krackelerad”

Under torsdagen samlades tre av landets mest kunniga USA-kännare på Högskolan i Kristianstad. Under rubriken ”Vad i hela världen händer i USA?” gav de sin syn på läget i landet och hur det kan komma att påverka resten av världen. Ann Sofie Dagl, Frida Stranne och Stefan de Vylder har alla olika expertisområden och först…

Läs mer

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt Jammeh bygger Malmö helt

– Jag har ett av de viktigaste politiska uppdragen, enligt min mening, för jag kan påverka och jag jobbar med alla möjliga frågor. Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, besökte Herbert Felixinstitutet under måndagskvällen för att berätta om varför hon valde att bli politiker och i synnerhet varför hon vill jobba lokalt. –…

Läs mer

Martin Luther King

50 år sedan mordet på Martin Luther King

Den 4 april 1968 mördades människorättsaktivisten Martin Luther King i den amerikanska staden Memphis. Martin Luther King är idag ihågkommen som en älskad aktivist som tog kampen mot förtrycket mot de svarta i USA. Men under sin livstid var han en kontroversiell figur som inte bara kämpade för de svartas rättigheter, utan även mot ekonomiska…

Läs mer

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Seminarium 9 april: Katrin Stjernfeldt Jammeh om lokal demokrati

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är den första kvinna som utsetts till Malmös starke man. 2013 tog hon över som kommunstyrelsens ordförande och finanskommunalråd efter Ilmar Reepalu. Tidigare var hon kommunalråd med ansvar för skola, trygghet och välfärd. Hon är född i Malmö, men uppvuxen utanför Trelleborg och har studerat statsvetenskap i Lund och Sheffield. Under sin…

Läs mer