Vårens tema: Klimat och migration

Under våren arrangerar Herbert Felixinstitutet en föreläsningsserie på temat “klimat och migration”. De flesta känner till att klimatet håller på att förändras, och att det är vi själva som är ansvariga. Effekterna märks både på hemmaplan, men framförallt i länder som redan är hårt drabbade av fattigdom och krig. Detta driver människor på flykt. Men…

Läs mer

12 november: Vart är Ryssland på väg?

På många debatt- och ledarsidor i svenska medier målas bilden av Ryssland i allt mörkare färger. Många röster i debatten uttrycker idag oro över vart Ryssland är på väg. En annan bild finns också. Den färgas av en politisk beundran för Ryssland. Herbert Felixinstitutet, Historielärarnas Förening och Eslövs folkhögskola bjuder den 12 november in till…

Läs mer

Malmö högskola ny partner

I juni blev det klart att Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM) sluter partnerskapsavtal med Herbert Felixinstitutet. Tidigare har Herbert Felixinstitutet bland annat haft en gästprofessur i samarbete med Företagsekonomiska institutet vid Lunds universitet. Partnerskapet med Malmö högskola innebär att MIM istället blir det formella lärosätet för samarbete framöver. Med migration…

Läs mer

An accelerator for foreign-born entrepreneurs in Skåne

This pre-study highlights some of the potential collaboration areas with the current innovation system, gives a picture of the existing accelerator structure in Europe, identifies areas where foreign-born entrepreneurs find the Swedish system too complicated, and gives concrete recommendations for a way forward. The main conclusion from this pre-study is the urgent need for a…

Läs mer

I nationens intresse – Jesper Strömbäck

Invandring ger ofta upphov till en känslostyrd debatt. I den frodas många myter och ensidiga inlägg. Under de senaste åren har dock en allt fylligare internationell forskningslitteratur om konsekvenser av invandring vuxit fram. En god överblick över dessa studier är en viktig grundplåt för en mer konstruktiv diskussion om hur invandring kan fås att fungera…

Läs mer