I nationens intresse – Jesper Strömbäck

Invandring ger ofta upphov till en känslostyrd debatt. I den frodas många myter och ensidiga inlägg. Under de senaste åren har dock en allt fylligare internationell forskningslitteratur om konsekvenser av invandring vuxit fram. En god överblick över dessa studier är en viktig grundplåt för en mer konstruktiv diskussion om hur invandring kan fås att fungera så väl som möjligt för alla parter.

I denna rapport levererar Jesper Strömbäck en utförlig och pedagogisk genomgång av forskningslitteraturen. Jesper är professor i politisk kommunikation och journalistik vid Mittuniversitetet och var huvudsekreterare och kanslichef (2011-2013) för den förra regeringens Framtidskommission. Sedan dess har han följt forskningen och debatten kring invandring och integration.

Läs rapporten här [PDF]