2014

 Antje Jackelén

Det finns mycket oroväckande tendenser i samhället som sätter religiösa eller kulturella skillnader mot varandra, vilket skapat ett kallare samhälle. I grunden finns det i de religiösa samfunden en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i alla människors lika rätt och värde. Initiativet att starta stiftelsen Social Cohesion är ett viktigt steg för att den sociala sammanhållningen i samhället ska öka.

Ärkebiskop Antje Jackelén tog under sin period som biskop i Lund initiativet till att bilda Social Cohesion där näringsliv, universitet, politik och religiösa gemenskaper agerar tillsammans. Syftet med initiativet är att visa på att religiös och kulturell mångfald är en resurs för samhället som måste tas tillvara.

Bild: Antje och Göran, fotograf Håkan Sandbring.