2015

Ensamkommandes förbund

Ensamkommandes förbund har bildats av barn och för barn med sin unika historia bakom sig, men med samma erfarenhet av att komma till Sverige utan sällskap av någon vuxen. Att starta en förening följer en lång tradition i det svenska samhället och kräver mod, engagemang och vilja. Ensamkommandes förbund möjliggör att barnens röster blir starkare så att fler börjar lyssna. Verksamheten har som syfte att bygga broar mellan ensamkommande och samhället. Med de olika aktiviteterna har barnen roligt tillsammans och lär känna samhället.

Förbundet fyller en stark funktion för öppenhet, entreprenörskap och mångfald vilket är grunden för styrelsens beslut att tilldela Ensamkommandes förbund 2015 års pris ur Göran Tunhammars fond.