Vad i hela världen händer i USA?

Herbert Felixinstitutet och Historielärarnas Förening bjuder in till en gemensam kompetensutvecklingsdag på Högskolan Kristianstad den 12 april. Temat är det polariserade USA. Under något decennium har vi i Sverige hört och sett på nyheter och kunnat läsa om ett allt mer splittrat USA där begrepp som Tea Party rörelsen, Alt Right och Coast States och Fly over States vittnat om att det finns friktionsytor i USA. Med valet av Donald Trump som president 2016 avlöste apokalypsbeskrivningarna varandra i europeiska media men analyserna hade svårt att gå på djupet och förklara vad som hade hänt och varför. Med denna kompetensutvecklingsdag hoppas vi kunna bjuda på såväl djupa som olika perspektiv på vad det är som händer i USA. Därför har vi bjudit in ett antal föreläsare med olika perspektiv och förklaringar på vad det är som händer i USA, och vilka spänningar som finns och varför de finns.

Pris: 300 kronor. Sparbanksstiftelsen Finn har möjliggjort det låga priset.  För medlemmar i Herbert Felixinstitutet eller i Historielärarnas förening är det gratis. Det finns lunchmöjligheter på Högskolan Kristianstad.

Föreläsare:

Stefan de Vylder – nationalekonom och författare som bland annat skrivit boken Utvecklingens drivkrafter och Världens springnota som behandlar ekonomisk kris både från ett under- och ovanifrån perspektiv.

Ann Sofie Dahl – docent i internationell politik med rötterna i Skåne. Hon är Nonresident Senior Fellow vid Atlantic Council i Washington, DCn.

Frida Stranne – doktor i freds- och utvecklingsforskning. Hon är lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Hon är även knuten till Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet.

Schema

9:45 – 10:15 Fika och registrering

10:15-11:10 Ann Sofie Dahl

11:15-12:10 Stefan de Vylder

12:15-13:30 Lunchmöjligheter finns

13:30-14:25 Frida Stranne

14:30-14:45 Paus

14:45-15:30 Paneldiskussion/Frågor

Anmäl dig på:

Bli medlem i Herbert Felixinstitutet här