Om Herbert Felixinstitutet

” …Malmö får ursäkta. Om den nya regeringen verkligen vill uppmärksamma hur invandringen har gjort Sverige rikare, öppnare och friare, så finns det bara en lämplig plats. En liten stad dit alla dessa vägar leder. Några mil från brofästet, mitt i den skånska myllan. Rakt framför nosen på Sverigedemokraterna. Med tiden lär även West 116 Street nås av ryktet om The Herbert Felix Institute, Eslöv, Sweden.”

Per T Ohlsson, Sydsvenskan 061008

Om oss
Herbert Felixinstitutet är en oberoende ideell förening som driver, stödjer och uppmuntrar arbete kopplat till migration, entreprenörskap och utveckling. Institutet startades 2006 och finns i Eslöv, dit Herbert Felix kom som flykting under andra världskriget och något år senare lade grunden till sitt livsverk: livsmedelsföretaget Felix. Idag arbetar vi aktivt med att visa hur samhället kan stödja nya företagare och dra nytta av den ökande internationaliseringen på bästa sätt.

Vårt mål
För oss på Herbert Felixinstitutet är det en självklarhet att vägen till en bättre värld handlar om att inkludera istället för att exkludera. Att skapa nya vägar, inspirera till gränslösa möten och frigöra den kraft som finns hos alla människor som har en dröm att förverkliga. Vårt mål är att visa hur migration bidrar till framgångsrikt entreprenörskap, som i sin tur leder till en positiv utveckling. Om och om och om igen.

Våra Stadgar