Styrelsen

Cecilia Lind, ordförande. Kommunfullmäktiges ordförande i Eslöv.

Droppen urholkar stenen. Träget oförtrutet arbete ger resultat. Frågorna är högaktuella – det är viktigt att aldrig sluta kämpa för en bättre värld och vi måste alla komma ihåg Europas historia.

Lars Andersson Hult, ledamot. Doktor och lärare i historia.

Via Herbert Felixinstitutet hoppas jag bl a kunna anordna temadagar kring migration riktade mot skolorna, där vi t ex diskuterar hur ämnet historia kan undervisas i mångfaldens klassrum.

Stephan Müchler, vice ordförande. VD Sydsvenska Industri- och Handelskammaren.

Sverige behöver fler invandrare och entreprenörer. Herbert Felix var ett utmärkt exempel. Allt vi kan bidra med är positivt – ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Kent Andersson, ledamot. Kommunfullmäktiges ordförande Malmö.

Entreprenörskap och mångfald i kombination bröt ny mark när institutet startade. Tidigare var mångfald kopplat till diskriminering och annat negativt. Möjligheterna är oändliga.

Lennart Lundquist, ledamot. Civilingenjör, VD Felix AB 1990-1995.

Som VD på Felix AB fick jag insikt i hur skicklig Herbert Felix var på att engagera handelskraft från främmande länder. Via Herbert Felixinstitutet kan vi bidra till såväl entreprenörskap som ökad integration.