Eslövsdagen för historielärare 13 augusti INSTÄLLD!!

Eslövsdagen för historielärare den 13 augusti är INSTÄLLD på grund av för få anmälningar.