Tema för höstens seminarier: Sanning eller konsekvens?

I USA sitter en president som hävdar att alla nyheter som framställer honom i ett dåligt ljus är ”fake” och i Sverige ges förintelseförnekare utrymme i etablerade medier. Forskning visar att människor som vänder sig till så kallade alternativa medier har en mörkare syn på både omvärld och medmänniskor.

Vad har egentligen hänt med det vi kallar kunskap, fakta och sanning?

Ord som fake news, alternativa fakta och faktaresistens bollas runt i debatten. Gamla sanningar ifrågasätts och den strida strömmen av information gör att alla kan skapa sin egen bild av världen, till stor del baserad på föreställningar och känslor.

Herbert Felixinstitutet har valt att kalla höstens föreläsningstema för ”sanning eller konsekvens” – för vad blir konsekvenserna om vi väljer bort sanningen, eller om alla har en egen okränkbar sanning som egentligen inte behöver ha så mycket med verkligheten att göra?

Vi har bjudit in tre föreläsare att prata kring detta tema:

Arne Jarrick. Foto: Markus Marcetic  
13 september: Arne Jarrick, professor i Historia vid Stockholms universitet, har skrivit boken Det finns inga häxor som handlar om kunskap och vår syn på kunskap. I boken skriver Arne Jarrick om hur det tar längre tid för elever idag att lära sig saker än vad det gjorde för tidigare generationer. Han är oroad över utvecklingen och den forskning som visar att vi gärna tar till oss den kunskap som bekräftar vår världsbild, men avvisar annan.

Alexandra Pascalid
29 oktober: Alexandra Pascalidou, journalist, författare och debattör, kommer till Herbert Felixinstitutet för att prata om mediala marodörer och manipulationer. Om yttrandefrihetens fördelar och fallgropar, åsiktskorridorer och censurmekanismer.

Åsa Wikforss. Foto: C Sturemark
20 november: Åsa Wikforss, professor i filosofi vid Stockholms universitet, och författare till boken Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender som handlar om sanning, fakta och kunskap och hur vår kunskap är en social konstruktion vilket gör oss sårbara för påhittade nyheter. Åsa Wikforss var även en av årets sommarpratare.