Christina Florin

Seminarium 31 maj: Christina Florin om svenska kvinnors rösträttskamp

Svenska rösträttskvinnor krossade inga fönsterrutor och brände inga byggnader – de ville inte framstå som bråkstakar som de engelska suffragetterna. De uppträdde i stället på ett svenskt ’lagom’ sätt och följde folkrörelsekulturens traditioner, skrev dagordningar och begärde ordet. Men det fanns modiga rebeller även här i Sverige. Vilka var de som organiserade kvinnornas stora rösträttsrörelse – Landsförenigen för kvinnornas politiska rösträtt? Hur arbetade de? Hur skulle män övertygas om att kvinnor kunde ta ansvar för en demokratisk utveckling av Sverige? Vad hade rösträttskvinnorna gemensamt? Hur såg det manliga motståndet ut? Vad var det för fel på kvinnor – varför kunde inte kvinnor bli politiska aktörer? Hur skall man förklara att de till slut fick rösträtt?

I december 2018 börjar Sveriges riksdag att högtidlighålla minnet av att den svenska demokratin fyller 100 år genom att allmän rösträtt infördes. ”Firandet” kommer att pågå ända fram till 2022 som ett minnesår för det år då kvinnor för första gången kunde göra entré i riksdagen.  Föredraget kommer att behandla denna process, främst ur kvinnornas perspektiv.

Christina Florin är professor em. i kvinnohistoria vid Stockholms universitet. Hennes forskning har kretsat kring kvinnors villkor i utbildningssystemet, arbetslivet och politiken, framför allt rösträttens historia.

Tid och plats:
17.30- 19.00 i  B-salen i Medborgarhuset i Eslöv, Kyrkogatan 1.
Pris:
50 kronor, studerande och medlemmar har fri entré. (Vi tar Swish)

Anmäl dig här