Shori Zand

Namn: Shori Zand
Företag: mödravården "Storken"
Ursprung: Iran

Shori Zand föddes 1961 i Iran och kom till Sverige 1987. Efter ett drygt decennium av arbete inom vården, svenskastudier och barnmorskeutbildning bestämde hon sig för att starta en alternativ mödravård. "Storken" Det var år 2000.

Sedan 2004 driver hon en gynklinik med både operation och vård i Karlskrona. Landstinget där tog emot henne med öppna armar. 2006 öppnade Shori Zand en likadan enhet i Stockholm och tog även över all sjukvård för asylsökande i Stockholms läns landsting. Det är första gången den vården lagts ut på ett privat vårdföretag.

Avesina

Bolaget startade 2000 och växte från 2 anställda till 1100 anställda fram till juni 2010 och från en omsättning på 1.2 mkr till ca 400 mkr, våren 2010. Bolaget av strategiska skäl valde bort vissa delar av affärsområdet och sålde ca hälften av bolaget juni 2010. Idag är Avesina en av nordens största leverantör gällande hörsel rehabilitering och marknadsledande gällande mammografi i Sverige.
Bolaget har över 200 anställda

Förutom att vara VD och ägare av vård koncernen Avesina har hon styrelseuppdrag i Nutek, TLV, regeringens IT råd, styrelseledamot Svenskt Näringsliv och fd viceordf vårdföretagarna m.m

Shori är gift och har två barn, 26 och 28 år gamla.